Filtry

Zasto­so­wa­nie maty grzew­czej pod lustrem jest bar­dzo prak­tycz­nym i nowo­cze­snym roz­wią­za­niem. Mata ogrzewa lustro, a tym samym zapo­biega jego paro­wa­niu, powo­du­jąc, że lustro zawsze jest przej­rzy­ste i można z niego korzy­stać nawet po dłu­giej, gorą­cej kąpieli. Dzięki zasto­so­wa­niu maty grzew­czej nie trzeba prze­cie­rać lustra, co powo­duje powsta­wa­nie na nim smug.

 

Maty grzewcze do luster

Sto­so­wane są maty samo­przy­lepne, bar­dzo łatwe w mon­tażu. Wystar­czy matę przy­kleić do tyl­nej powierzchni lustra oraz podłą­czyć ją do insta­la­cji elek­trycz­nej. Zasi­lane są napię­ciem 230 V (wybrane modele rów­nież 110 V).

Mata grzewcza do luster Mata grzewcza do luster

Matę można sto­so­wać do luster luźno zawie­szo­nych na ścia­nie oraz rów­nież do luster wbu­do­wa­nych w ele­wa­cję ścienną. Nie­zwy­kle ważny jest dobór odpo­wied­niej maty grzew­czej do lustra. Mata grzewcza pod lustro powinna być nieco mniej­sza niż wymiary lustra.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl